Janáčkovy feuilletony z L.N.

Janáček, Leoš; Novák, Arne; Helfert, Vladimír; ed. Firkušný, Leoš; ed. Veletovská-Humlová, Hana; ed. Racek, Jan
nákladem Dobročinného komitétu, 1938. 158 s., 15 s.