Jana Amose Komenského výchovný odkaz : dvě studie.

Čapek, Em
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 97 s.
Edice: Na pomoc učiteli