Jana Amose Komenského Cesta k všenápravě.

Komenský, Jan Amos; Popelová, Jiřina
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 459 s.
Edice: Odkaz pokrokové pedagogické minulosti