Jan Werich ve fotografiích a vzpomínkách Václava Chocholy a přátel.

Chochola, Václav; ed. Chocholová, Blanka; ed. Kuchař, Jiří
Eminent, 2001. 125 s.