Ján Levoslav Bella : život a dielo.

Zavarský, Ernest
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1955. 497 s., 18 s. obr. příl