Jan Kalista, hockeyista.

Holan, Emil
II. vydání. Jaroslav Tožička, 1940. 138 - [I] s.