Jan Gutenberg, vynálezce knihtisku : povídka o jazyku, písmu a knihtisku.

Liška, Václav
A.Srdce, 1918. 153 s., 2 l