Jan Amos Komenský : Soubor statí o životě a díle učitele národů.

Komenský, Jan Amos
L.J. Peroutka, 1947. 240-[III] s.