Jak získáváme hodnotnou kožišinu : O lovu, pěstování, usmrcení a stahování zvěře.

Stejskal, Jaroslav
Vydání I. Theodor Mareš, 1946. 29-[III] s.
Edice: Marešovy příručky ; Sv. 18