Jak zakládat a ošetřovat ovocné sady.

ed. Smetáček, Jan
Vydání 1. Státní zemědělské nakladatelství, 1953. 284 s.