Jak začít multi level marketing : strašák nebo příležitost?.

Toman, Ivo
3., upr. vyd. Taxus, 2001. 80 s.