Jak začala Pouštní bouře : diplomatická a vojenská kronika, letadla a rakety nad Perským zálivem, čs. vojáci v saúdskoarabské poušti, jak to dělá CNN, zajímavosti, úvahy.

Balous, Miroslav
Model Info, 1991. 31 s.