Jak si vychutnat zuřícího šéfa, aneb, Staňte se diplomatem všedního dne.

Gruber, David
3., přeprac. a dopl. vyd. Repronis, 1999. 112 s.