Jak si hraje obr s blechou : hry a aktivity pro rozvoj vyjadřovacích dovedností předškolních dětí.

Horová, Ladislava; il. Plicková, Edita
Vydání první. Portál, 2014. 108 stran