Jak šetřit tepelnou energií : Sbírka pokynů pro energtického hospodáře.

Böhm, Karel
Vydání prvé. Tiskové podniky Ústředního svazu čs. průmyslu, 1946. 51-[IV] s.