Jak šel život.

Nasková, Růžena
Vyd. 9., v Čs. spisovateli. 1. 1960.