Jak se zpovídat : svátost usmíření : křesťanské uzdravení minulosti.

Simajchl, Ladislav
Tiskový apoštolát FATYMu, 2003. 23 s.