Jak se zpovídat : Úvod do svátosti smíření.

Augustyn, Józef
1. vyd. Velehrad, 1994. 46 s.