Jak se vyrovnat s pokročilou nádorovou nemocí?.

Liga proti rakovině Praha, 2007. 24 s.