Jak se vyrovnat s mánií a depresí : příručka pro pacienty s bipolární afektivní poruchou.

Breznoščáková, Dagmar; Novák, Tomáš; Stopková, Pavla
Maxdorf, 2008. 94 s. (některé složené)