Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele.

Disman, Miroslav
[2. vyd.]. Karolinum, 1998. 374 s.