Jak se volí do obcí v Čechách (mimo Prahu a Liberec).

Meissner, Alfred
nákladem tiskového výboru Českoslovanské sociálně-demokratické strany dělnické, . xi, 208 s.; XI, 403 s.