Jak se věci mají : [současný úvod do Buddhova učení].

Nydahl, Ole
Nové, přeprac. a rozš. vyd. Bílý deštník, 2007. 209 s.