Jak se učit?.

Rudniański, Jarosław
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 150 s.
Edice: Knižnice všeobecného vzdělání mládeže