Jak se třeštidlo vdávalo : Rom.

Gyp
Národní tisk. a nakladat, 1904. 184 s.