Jak se stanu dobrým šoférem : Příručka pro kandidáty šoférství, řidiče motorových vozidel a jich majitele.

Kučera, Innocenc
Osmé přepracované a doplněné vydání. Vojtěch Šeba, 1946. [VII]-283-[V] s.