Jak se stanu dobrým šoférem : Příručka pro kandidáty šoférství, řidiče motorových vozidel a jich majitele.

Kučera, Innocenc
Šesté doplněné vydání. Vojtěch Šeba, 1934. 360 s.