Jak se probouzela Mladá Boleslav.

Strejček, Ferdinand
Rud. Kudrna, 1930. 227 s.