Jak se probouzel Jindřichův Hradec.

Strejček, Ferdinand
Spolek přátel starého Jindřichova Hradce, 1930. 303, [1] s.