Jak se plaší smrt.

Liška, Antonín
2. vyd. (v NV 2. vyd.). Naše vojsko, 1987. 444 s.