Jak se pan Pavel ženil a jak se oženil.

Kraszewski, Józef Ignacy
Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a spol.), 1885. 191 s.
Edice: Zábavy večerní ; roč. 6, č. 3, dílo 421