Jak se odrakoušťujeme.

Joklík, František
Nákladem knihkupectví Hejda a Tuček, 1921. 88 s.