Jak se naučit ESP : [extra sensory perception - mimosmyslové vnímání].

Rýzl, Milan
1. vyd. Gemma 89, 1992. 146 s.