Jak se mění člověk : základy vývojové antropologie.

Suchý, Jaroslav
2., upr. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 132 s.
Edice: Knižnice odborné literatury pro učitele