Jak se máme stravovati při provádění lázeňské léčby v Lázních Luhačovicích.

Hejda, Bedřich; Pelčíková, Věra; Krejčí, Alois
Lázeňská správa, 1938. 22 - [II] s.