Jak (se) lidé milují.

Pondělíčková-Mašlová, Jaroslava; Pondělíček, Ivo
Státní nakladatelství technické literatury, 1990.