Jak (se) lidé milují.

Pondělíček, Ivo; Pondělíčková-Mašlová, Jaroslava; il. Simer, Vladimír
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, . 280 s.