Jak se křesťanství stalo náboženstvím : recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku.

Červenková, Denisa
Vyd. 1. Karolinum, 2012. 240 s.