Jak se kdy v Čechách tancovalo : dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec.

Zíbrt, Čeněk
2. vyd., v SNKHU 1. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 439 s.