Jak se hraje na dveře.

Hurník, Ilja
Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 2001. [100] s. v různém stránkování