Jak se efektivně učit cizí jazyk, aneb, Terapie pro chronické začátečníky : English effectively.

Gruber, David
5., přeprac. a dopl. vyd. Repronis, 1998. 158 s.