Jak se dostal lékař do nebe : pohádka, která jest skutečností.

Havel
nákl. vl, 1905. 78 s.