Jak se dělají noviny : [...vydáno u příležitosti devátého bibliofilského večera ke dni 4. listopadu 1933 ...].

Škvor, Vilém
Tempo, 1933. 50, [1] s.