Jak se dělají noviny : samozřejmé pravdy a praktické rady.

Chám, Václav
Nákladem Svazu národního osvobození, 1932. 133 s.