Jak se dělají noviny.

Čapek, Karel
Lidová tiskárna, 1937. 37 s.