Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se prohrávají stávky.

Macek, Josef
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství A. Svěcený, 1923. 123 s.