Jak se dělá kontrarevoluce.

Černý, Rudolf
1. vyd. Svoboda, 1970. 368 s.