Jak se dělá kniha : příručka pro nakladatele.

Pistorius, Vladimír
3., dopl. a přeprac. vyd. Pistorius & Olšanská, 2011. 280 s.