Jak se dělá jazz, aneb, Mjúzik pípšou [sic].

Fiala, Vít
Muzikus, 1996. 89 s.