Jak se dělá chalupa.

Nepil, František
2. upr. vyd. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1984. 180 s.